Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.4.4

Se till att text går att förstora utan problem

Det ska vara möjligt att förstora texten till åtminstone dubbel höjd och bredd utan att problem uppstår (till exempel att text hamnar bakom en bild eller krockar med annan text).

Många personer med nedsatt syn behöver kunna förstora text för att kunna läsa den. Därför ska det vara möjligt att förstora texten till åtminstone dubbel höjd och bredd utan att nya problem uppstår (till exempel att delar av texten hamnar bakom en bild eller krockar med annan text, som i exempelbilden).

En del texter glider in i varandra, andra hamnar utanför ramar när teckengraden ökas. Eller så sker en radbrytning som gör att texten hamnar mot en annan del av en bakgrundsbild, vilket kan ge kontrastproblem.

Observera: De användare som har en modern webbläsare har oftast möjlighet att zooma hela innehållet till 200 procent, vilket gör att kriteriet uppfylls (om det går att scrolla åt sidan om det finns innehåll som hamnar utanför skärmen i inzoomat läge). Men denna funktion finns inte överallt. Vissa webbläsare erbjuder istället förstoring av text, medan övrigt innehåll inte förstoras. Detta har fördelen att användaren slipper panorera så mycket, och det ger bättre förutsättningar för överblick än vid zoomning.

I riktlinjen finns ett undantag för “textbeskrivningar”, detta gäller framför allt textremsor i video


Rekommendationer för förstoring av textLänk hit

 • Kontrollera förstoring vid utveckling av stilmallar och sidmallar
 • Använd relativa mått

Kontrollera förstoring vid utveckling av stilmallar och sidmallarLänk hit

Det är svårt, eller omöjligt, att som webbutvecklare förutse vilken webbläsare och utrustning användare kommer att ha (förutom i vissa intranät-sammanhang). Såvida du inte vet att alla användare har möjlighet att zooma så måste sidan kunna förstoras. Det är lämpligt att testa detta vid utformning av stilmallar och sidmallar. Tänk på att inte bara testa att det fungerar med test-innehåll (texter med “lorem ipsum….” till exempel) utan testa sidmallarna med realistiskt innehåll som motsvarar webbplatsens mest krävande verkliga innehåll.


Använd relativa måttLänk hit

När textstorlek specificerats i absoluta måttenheter som till exempel pixlar blir det i vissa sammanhang omöjligt att förstora texten. Använd istället relativa mått som till exempel em eller procent.

Justera kolumnbredder och andra fasta utrymmesbegränsningar så att förstoring fungerar. Eventuellt behöver textrutor och knappar konfigureras så att de kan växa om texten i dem tar större plats.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.4 Urskiljbart: Gör det enklare för användare att se och höra innehåll, bland annat genom att skilja förgrund från bakgrund.

1.4.4 Förändring av textstorlek: Förutom för textbeskrivningar och text i form av bild, så kan text förstoras utan hjälpmedel upp till 200 procent utan att användaren förlorar innehåll eller funktionalitet. (Nivå AA)Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet bygger på. Se även webbriktlinje R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).