Riktlinje nr 13 Prio 2

Ge information på svenskt teckenspråk

Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som förstaspråk och svenska som andraspråk. Teckenspråkiga personer behöver få information på sitt förstaspråk, på samma sätt som andra minoritetsgrupper.


Rekommendationer: information på teckenspråkLänk hit

 • Välj ut vilken information som behöver översättas, utifrån organisationens uppdrag och utifrån vad målgruppen förväntas vilja göra på webbplatsen.
 • Markera de delar av webbplatsen som är översatta till teckenspråk med en teckenspråkssymbol.

Välj ut vilken information som behöver översättasLänk hit

Gör en målgruppsanalys för att ta reda på målgruppens behov, och anpassa webbplatsen och informationen som ska översättas efter behoven.

Låt även organisationens uppdrag styra vilken information som ska översättas. Detta gäller i synnerhet om möjligheten till andra kommunikationsvägar är begränsade, till exempel bildtelefoni via en förmedlingstjänst eller fysiska besök med teckenspråkstolk.

Välj ut vad som ska översättas i samråd med målgruppen och personer som har kännedom om målgruppen. Det kan till exempel vara information om

 • organisationen och dess verksamhet
 • service för välfärdstjänster såsom barnomsorg, äldrevård och skola
 • nyheter
 • viktiga e-tjänster som beställningstjänster, databassökningar eller blanketter
 • information om hur man kontaktar organisationen i olika ärenden.

Tänk på att det svenska teckenspråket är ett helt annat språk än svenska. Översättningen ska göras utifrån teckenspråkets villkor, utan att styras av källtextens skriftspråkliga form.


Markera de delar av webbplatsen som är översatta till teckenspråk med en teckenspråkssymbol.Länk hit

Markera både i skrift och visuellt vilka delar av webbplatsen som är översatta till teckenspråk. Gör det så här:

 • Placera en länk till teckenspråksfilmerna väl synlig på startsidan.
 • Gör en samlingssida över de delar av webbplatsen som är översatta till teckenspråk, så att användarna snabbt hittar all teckenspråkig information på webbplatsen.
 • Nämn på sidan som informerar om olika språk att webbplatsen har information på svenskt teckenspråk. Du hittar teckenspråkssymbolen på Sveriges dövas riksförbund.
 • Presentera teckenspråksfilmer intill motsvarande textinnehåll på en webbsida så att användarna kan överblicka det översatta innehållet.

svensk symbol för information på teckenspråk, och amerikansk symbol för teckenspråkstolkning
Symboler för information på teckenspråk. För licensinfo, se avsnittet återanvändning av symboler i R113. Använd webbvideo för att öka tillgängligheten.


Videoformat för teckenspråksfilmLänk hit

En teckenspråksfilm på webben måste möta flera krav. Läsbarheten beror bland annat på bildupplösning och bildväxlingsfrekvens.

 • Se till att filmerna har god bildkvalitet och inte är för hårt komprimerade.
 • Ange tydligt vilket videoformat som används, vilket program som krävs för att titta på filmerna och var man kan ladda ner programmen.
 • Se till att det går att ändra skärmstorlek.
 • Låt filmerna vara max 2–3 minuter långa. Dela upp långa filmer och organisera dem under tydliga rubriker för att göra det lättare att välja film efter innehåll.

Mätbarhet: utvärdera med teckenspråkiga användareLänk hit

Utvärdera teckenspråksfilmernas användbarhet med teckenspråkiga användare.Kommentarer (0)