Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 3.1.1

Ange sidans språk i koden

För att till exempel underlätta korrekt avstavning, automatisk översättning och förbättra möjligheten för skärmläsare att presentera innehållet korrekt, ska aktuellt språk anges i html-koden. Detta görs med hjälp av lang-attribut och språkkod.


Rekommendationer för språkangivelser i kodLänk hit

  • Ange huvudspråk med hjälp av lang-attribut på sidans rot-element.

Ange huvudspråk med hjälp av lang-attribut på sidans rot-element.Länk hit

Sidans huvudspråk (som används i menyer, sidhuvud med mera) bör anges med hjälp av lang-attributet i sidans rot-element  (html). För svenska kan koden se ut så här:

<html lang=”sv”>

Om innehållet på en sida är skrivet på flera språk bör lang-attribut användas för att märka ut de avsnitt som är på andra språk,  se R142 Ange språkförändringar i koden.


Här hittar du rätt språkkodLänk hit

Svenska har koden ”sv” (eller möjligen ”sv-FI” för finlandssvenska). Engelska har koden ”en” (eller ”en-GB”/”en-US” och så vidare för den som vill precisera dialekt/variant).

Den fullständiga listan med språkkoder är aningen svårläst, men det finns en sökfunktion för språkkoder.

Koder för de svenska minoritetsspråken finns i R14. Ge information på de svenska minoritetsspråken.

Om språket läses från höger till vänster kan det vara nödvändigt att även ange språkriktning och högerjustering i kod. Läs mer om språkriktning i Anpassa webbplatsen för flerspråkighet (R17).


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 3.1 Läsbart: Gör textinnehåll läsbart och begripligt.

3.1.1 Sidans språk: Det huvudsakliga mänskliga språket på varje webbsida kan tydliggöras automatiskt. (Nivå A)Kommentarer (0)