Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 3.1.1

Ange sidans språk i koden

För att öka sannolikheten att till exempel skärmläsare presenterar innehållet korrekt bör html-koden ange aktuellt språk med hjälp av lang-attribut.

För att till exempel underlätta korrekt avstavning, automatisk översättning och förbättra möjligheten för skärmläsare att presentera innehållet korrekt, ska aktuellt språk anges i html-koden. Detta görs med hjälp av lang-attribut och språkkod.


Rekommendationer för språkangivelser i kodLänk hit

  • Ange huvudspråk med hjälp av lang-attribut på sidans rot-element.

Ange huvudspråk med hjälp av lang-attribut på sidans rot-element.Länk hit

Sidans huvudspråk (som används i menyer, sidhuvud med mera) bör anges med hjälp av lang-attributet i sidans rot-element  (html). För svenska kan koden se ut så här:

<html lang=”sv”>

Om innehållet på en sida är skrivet på flera språk bör lang-attribut användas för att märka ut de avsnitt som är på andra språk,  se R142 Ange språkförändringar i koden.


Här hittar du rätt språkkodLänk hit

Svenska har koden ”sv” (eller möjligen ”sv-FI” för finlandssvenska). Engelska har koden ”en” (eller ”en-GB”/”en-US” och så vidare för den som vill precisera dialekt/variant).

Den fullständiga listan med språkkoder är aningen svårläst, men det finns en sökfunktion för språkkoder.

Koder för de svenska minoritetsspråken finns i R14. Ge information på de svenska minoritetsspråken.

Om språket läses från höger till vänster kan det vara nödvändigt att även ange språkriktning och högerjustering i kod. Läs mer om språkriktning i Anpassa webbplatsen för flerspråkighet (R17).


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 3.1 Läsbart: Gör textinnehåll läsbart och begripligt.

3.1.1 Sidans språk: Det huvudsakliga mänskliga språket på varje webbsida kan tydliggöras automatiskt. (Nivå A)


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (2)


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet bygger på. Se även webbriktlinje R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA.

WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).