Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 3.2.1

Utför inga oväntade förändringar vid fokusering

När ett inmatningsfält, en länk eller annan komponent hamnar i fokus, till exempel för att användaren tabbat till den eller klickat på den så uppstår det som på programmeringsspråk kallas för ett event (en programhändelse). Ett event kan kopplas till olika åtgärder, såsom att komponentens bakgrund får en annan färg eller att en hjälptext visas. Men det kan också kopplas till mer oväntade förändringar, såsom att ett nytt fönster öppnas, att fokus automatiskt förflyttas någon annanstans, eller att ett formulär skickas in.

Sådana oväntade förändringar av sammanhanget kan orsaka problem för användare som inte är förberedda på dem och bör därför undvikas. Utför ändringar bara när användaren förväntar sig att dessa ska ske.


Rekommendationer för att inte förvirra användare vid fokuseringLänk hit

  • Utför bara förändringar (till exempel öppning av fönster eller förändring av värde) när användaren förväntar sig dem.

Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 3.2 Förutsägbart: Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt.

3.2.1 Vid fokus: Att en komponent får fokus leder inte till en förändring av sammanhanget. (Nivå A)Kommentarer (0)