Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 3.2.2

Utför inga oväntade förändringar vid inmatning

När användaren till exempel redigerar text i ett formulärfält, markerar en kryssruta eller ändrar värde i en flervalsmeny så uppstår det som på programmeringsspråk kallas för ett event (en programhändelse). Ett event kan kopplas till olika åtgärder, såsom att komponentens bakgrund får en annan färg eller att en hjälptext visas. Men det kan också kopplas till mer oväntade förändringar, såsom att ett nytt fönster öppnas, att fokus automatiskt förflyttas någon annanstans, eller att ett formulär skickas in.

Sådana oväntade förändringar av sammanhanget kan orsaka problem för användare som inte är förberedda på dem och bör därför undvikas. Utför ändringar när användaren har anledning att förvänta sig dem. Ett sätt att göra ändringen förväntad är att informera om den i förväg.


Rekommendationer för att inte förvirra användare vid fokuseringLänk hit

  • Utför bara förändringar (till exempel öppning av fönster eller förändring av värde) när användaren har anledning att förvänta sig dem.

Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 3.2 Förutsägbart: Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt.

3.2.2 Vid inmatning: Att ändra inställningarna för en komponent i ett användargränssnitt orsakar inte automatiskt en förändring av sammanhanget, om inte användaren förvarnats om detta innan komponenten används. (Nivå A)Kommentarer (0)