Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 3.2.4

Benämn funktioner konsekvent

Var konsekvent när du beskriver och namnger samma funktionalitet på olika sidor och skärmar. Det innebär till exempel att rubriker, etiketter, ikoner och alternativtexter som ska beskriva en skicka-knapp ska heta samma sak på hela webbplatsen. Inte Skicka på en sida och Sänd på en annan sida. Eller att en spara-ikon ska se likadan ut på hela webbplatsen.

Kanske räcker det med layout och formgivning för att seende användare ska känna igen identiska eller snarlika funktioner som finns på flera sidor och därmed kunna förutse hur de fungerar. Men för den som inte ser är det viktigt att de även benämns konsekvent.


Rekommendationer för enhetlig benämning av funktionerLänk hit

  • Använd samma termer för återkommande funktioner såsom knappar och ikoner, eftersom vissa användare saknar till exempel layout och formgivning som annars kan användas för orientering.

Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 3.2 Förutsägbart: Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt.

3.2.4 Konsekvent identifiering: Komponenter som har samma funktionalitet inom en uppsättning av webbsidor identifieras konsekvent. (Nivå AA)Kommentarer (0)