Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 3.3.3

Ge förslag på hur fel kan rättas till

Hjälp användaren att undvika misstag, men försök också att hjälpa användaren att rätta till misstag när ett inmatningsfel upptäcks. Det kan du göra genom att ge exempel på inmatning som har det förväntade formatet i felmeddelandet, eller genom att föreslå en annan stavning som liknar det som användaren angivit.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 3.3 Inmatningsstöd: Hjälp användare att undvika misstag och rätta till misstag.

3.3.3 Förslag vid felhantering: Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt och det finns kända korrigeringsförslag så ges förslagen till användaren, utom om det skulle äventyra säkerheten eller syftet med innehållet. (Nivå AA)Kommentarer (0)