Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 3.3.3

Ge förslag på hur fel kan rättas till

När fel upptäcks automatiskt bör förslag på korrekt inmatning presenteras för användaren om det är möjligt.

Hjälp användaren att undvika misstag, men försök också att hjälpa användaren att rätta till misstag när ett inmatningsfel upptäcks. Det kan du göra genom att ge exempel på inmatning som har det förväntade formatet i felmeddelandet, eller genom att föreslå en annan stavning som liknar det som användaren angivit.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 3.3 Inmatningsstöd: Hjälp användare att undvika misstag och rätta till misstag.

3.3.3 Förslag vid felhantering: Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt och det finns kända korrigeringsförslag så ges förslagen till användaren, utom om det skulle äventyra säkerheten eller syftet med innehållet. (Nivå AA)Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet bygger på. Se även webbriktlinje R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).