Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.3.4

Skapa en design som fungerar oavsett skärmens riktning

Alla människor har inte möjlighet att vrida på sin skärm. Vissa måste välja ett läge (stående eller liggande) och alltid använda detta, exempelvis med skärmen fast monterad på en rullstol. Skapa därför en design så att innehåll och funktioner är tillgängliga oavsett skärmens riktning.

Det finns inget som hindrar att presentationen av innehållet och funktionerna skiljer sig åt mellan de båda lägena så länge innehållet är tillgängligt och funktionerna är åtkomliga och har normal funktion.

I riktlinjen finns undantag för när funktionaliteten är beroende av att användaren har skärmen i en viss riktning, till exempel ett pianoprogram där liggande läge är nödvändigt för att alla tangenterna ska få plats. Informera användaren om när en viss riktning av skärmen är nödvändigt.

Utkast publicerat 2018-08-17

Riktlinjen bygger på, och är skriven för att underlätta tillämpning av, ett av 12 nya kriterier i WCAG 2.1 som blev internationell standard (W3C-rekommendation) den 5 juni 2018.

Kom gärna med synpunkter, antingen i kommentarsfunktionen sist på sidan, med epost till info@webbriktlinjer.se, eller i Facebookgruppen webbriktlinjer.


Rekommendationer för design oberoende av skärmens riktningLänk hit

  • Använd bara i undantagsfall de tekniker som finns för att låsa skärmens riktning (exempelvis Screen Orientation API).
  • Se till att presentationen fungerar oavsett skärmriktning.

Se till att presentationen fungerar oavsett skärmriktningLänk hit

Detta går att åstadkomma antingen genom att en och samma uppsättning css-regler passar för båda ledderna eller genom att det finns olika css-regler anpassade för olika ledder, och de skärmbredder som kan bli aktuella. Det är till exempel viktigt att all funktionalitet går att komma åt på något sätt oavsett skärmriktning i en webbapplikation som inte ska scrollas.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart: Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare layout) utan att information eller struktur går förlorad.

1.3.4 Orientation: Content does not restrict its view and operation to a single display orientation, such as portrait or landscape, unless a specific display orientation is essential. (Nivå AA)


ExempelLänk hit

Skatteverkets e-tjänst Anmäl flyttning inom Sverige kan användas i både liggande och stående läge:
Skärmdump av Skatteverkets e-tjänst i stående läge

Skärmbild av Skatteverkets e-tjänst i liggande läge


MätbarhetLänk hit

Kontrollera att innehåll och funktioner är tillgängliga och fungerar när användaren håller skärmen i både stående och liggande läge.


TerminologiLänk hit

Stående skärm kallas ofta för porträttläge (portrait mode) medan liggande skärm kallas landskapsläge (landscape mode).

Porträtt-formatet har större höjd än bredd. Landscape tvärtom.



Kommentarer (0)