Riktlinje nr 16 Prio 4

Håll god kvalitet på översättningarna

Språklagens krav på vårdat, enkelt och begripligt språk (se R10) gäller alla språk som används i offentlig verksamhet. Här följer några råd med syfte att upprätthålla kraven på begriplighet också i översatta texter.

Språklagens krav på vårdat, enkelt och begripligt språk (se R10) gäller alla språk som används i offentlig verksamhet. Här följer några råd med syfte att upprätthålla kraven på begriplighet också i översatta texter.


RekommendationerLänk hit

 • Se upp med att integrera automatisk översättning på webbplatsen, t.ex. Google Translate eller Microsoft Translate. Risken är stor för felaktiga översättningar som användarna tror att myndigheten står bakom.
 • Kontrollera före översättning om andra organisationer redan översatt motsvarande text, som man kanske kan återanvända eller länka till. Samarbeta med andra och utnyttja gemensamma grundtexter. Det spar mycket tid och pengar.
 • Överväg om det är motiverat att översätta eller om det är bättre att skapa ny text. Välj strategi utifrån vilket innehåll som måste finnas med i den nya texten.
 • Se till att de texter som ska översättas är skrivna på klar och begriplig svenska; det ger bättre texter också på det språk man översätter till. Var generös med förtydligande sambandsord och ge tydliga instruktioner om hur texten ska användas.
 • Innan texten översätts kan den behöva anpassas ytterligare till både språk och innehåll. Användare från andra språkområden kan ha andra behov än svenskspråkiga användare och sakna grundkunskap om det svenska samhället och dess institutioner. Därför kan man behöva förklara sådant som i det svenska materialet är självklarheter och ta bort innehåll som är irrelevant eller känsligt för målgruppen.
 • Använd allmänna och entydiga ord, och förklara eventuella kultur- och samhällsspecifika uttryck i texten eller i speciella ordlistor. Använd så långt möjligt väldefinierade termer och deras exakta motsvarigheter på det främmande språket. När översättningen görs kan man gärna behålla svenska ord inom parentes för centrala begrepp, så att kopplingen till det svenska uttrycket blir tydlig. Kontrollera översatta fack- och samhällstermer i källor som Lexin (samhällstermer), Rikstermbanken och IATE (fackuttryck).
 • Anlita en professionell översättare. Statliga organ kan vara förbundna att följa ramavtal, men man bör alltid prioritera språklig kvalitet framför lågt pris.
 • Ställ krav på översättaren att skriva enkelt, begripligt och mottagaranpassat. Testa gärna texterna på talare av språket ifråga innan de publiceras.
 • Tänk på att det ofta kan vara bra att ha rubriker på blanketter och liknande både på svenska och på det främmande språket. Det underlättar också för den svenskspråkiga personal som ska hjälpa personer med annat modersmål.
 • Tänk på att även beställa sättning och ombrytning till din layout, om du behöver översättning till ett språk du inte kan läsa alls. Du kan även beställa språkgranskning av översättningarna.
 • Tänk på att texterna kan behöva utformas så att de får längre hållbarhet än de svenska texterna på webben, som kanske uppdateras oftare. Det gäller även teckenspråksfilmer.

ExempelLänk hit

Riksdagen.se har översatt information om riksdagen och det demokratiska systemet i Sverige till flera språk med hjälp av auktoriserade översättare.


MätbarhetLänk hit

Utvärdera översättningarna med användare som talar det aktuella språket.Kommetarer (0)