Riktlinje nr 2 Prio 2

Ge begripliga felmeddelanden

Hjälp dina användare när det blir fel. Väl formulerade felmeddelanden ger användarna möjlighet att fylla i så felfria data som möjligt i formulären. De minskar också risken för att användarna ska bli irriterade när systemet inte förstår eller kan tolka den felaktigt inmatade informationen.


RekommendationerLänk hit

  • Skriv välformulerade felmeddelanden så ökar chansen att användarna gör rätt från början.
  • Använd en layout som tydligt separerar felmeddelanden från resten av webbplatsens design.
  • Bevara så mycket av den inmatade informationen som möjligt, så att bara det som blivit fel behöver matas in igen. Det riskerar att skapa irritation hos användarna om de måste börja om från början igen trots att bara ett fält behöver korrigeras.

Skriv välformulerade felmeddelanden så ökar chansen att användarna gör rätt

Underlätta för användarna genom att använda en artig ton i felmeddelanden och beskyll dem inte för att ha gjort något dumt eller fel. Det kommer bara att skapa irritation. Tänk på att inmatningsfel ofta beror på de krav du ställer på användarna utifrån tekniska krav eller brister i den tekniska plattformen, exempelvis att personnummer måste skrivas på ett visst sätt för att systemet ska godkänna det. Det finns flera sätt man kan underlätta för användarna:

  • Skriv begripliga felmeddelanden. Använd inte ord och formuleringar som är svåra att förstå. De ord som används i felmeddelandet ska stämma överens med de ord som används i formuläret.
  • Vägled användarna till den del av formuläret där de kan åtgärda felet. Använd länkar i felmeddelandetexten för att underlätta navigationen från felmeddelandet till de relaterade inmatningsfälten. Om det finns flera olika sätt att mata in uppgifterna, låt användaren välja i en lista över de olika möjligheterna.
  • Ge konkreta råd om hur de kan lösa problemen och undvika nya fel.

Använd en layout som tydligt separerar felmeddelanden från resten av webbplatsens design

Ju snabbare en användare upptäcker ett felmeddelande desto lättare är det att åtgärda felet och fortsätta fylla i formuläret. Ett sätt att göra det på är att tydligt separera felmeddelanden från webbplatsens övriga design. Det gör man genom att:

  • Placera felmeddelanden väl synligt och i direkt anslutning till det fält där felet inträffat. Tala också om för användarna vad som gått fel. Ange i sidans titel (i title-element) att ett fel inträffat.
  • Samla alla felmeddelanden i början av sidan så att användarna får en överblick över vad de måste göra för att korrigera felen. Om flera fel har inträffat bör du ange i texten hur många fel användarna måste åtgärda för att komma vidare.

Exempel: felmeddelande med länkar till fältLänk hit

Bilden nedan visar exempel på ett artigt tilltal man kan använda i ett felmeddelande och hur man kan beskriva och länka till de fält som inte har fyllts i på rätt sätt.


Mätbarhet: användningstesterLänk hit

Utvärdera felmeddelanden i användningstester.


Fördjupning: användbara felmeddelandenLänk hit

På WebAims webbplats kan du läsa mer om tillgängliga och användbara felmeddelanden. Informationen är på engelska.


TerminologiLänk hit

Utvecklare brukar använda engelskans form validation för att beskriva den process som sker när systemet kontrollerar att användarna har matat in korrekt formaterad information i ett webbformulär, till exempel att det är siffror och inte bokstäver i ett fält för telefonnummer. Validering och valideringsfel är också vanliga ord i sammanhanget.Kommetarer (1)