Riktlinje nr 21 Prio 4

Ange vem som är innehållssansvarig för varje sida

Informera om vem som har det övergripande ansvaret för webbplatsen, även om det inte finns en ansvarig utgivare. Ange även vem som har innehållsansvar för varje enskild sida och hur man tar kontakt med den personen.


RekommendationerLänk hit

Kontaktuppgifter är ofta den mest efterfrågade informationen på en webbplats. Gör det därför lätt för era besökare att komma i kontakt med er. Informera om

  • vem som har det övergripande ansvaret för webbplatsen
  • vem som är innehålls- eller informationsansvarig för varje enskild sida, och hur man tar kontakt med personen.

Om ni bara har en officiell kontaktväg in i organisationen, till exempel ett kontakt- eller servicecenter, skriver ni ut den adressen.

Se även R22. Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen.


ExempelLänk hit

Stockholms stads webbplats har en funktion längst ner på sidorna där besökarna dels kan skicka ett meddelande till den som är ansvarig för sidan, dels kan se vilken förvaltning som är ansvarig för det aktuella området.


TerminologiLänk hit

Med innehållsansvarig menar vi den person eller funktion som har befogenhet att rätta felaktiga uppgifter på webbplatsen, och som användarna kan kontakta i sådana ärenden.Kommentarer (0)