Riktlinje nr 27 Prio 3

Hjälp användarna att hitta på webbplatsen

Användarna behöver hjälp att förstå hur webbplatsens navigationsfunktioner används, så att de enkelt kan hitta den information de behöver. Gör det också tydligt visuellt var på webbplatsen man befinner sig.


Rekommendationer för navigationenLänk hit

 • Underlätta navigeringen med länkstigar.
 • Skapa en tillgänglig navigering.

Hjälp användarna att förstå navigationenLänk hit

När en webbplats är lätt att hitta på och navigeringen är tydlig, enkel och smidig kommer användarna uppleva hela webbplatsen som mer användbar. För att navigering ska bli användbar och tillgänglig behöver de olika navigationsnivåerna vara begripliga för användarna.

Använd ord som är naturliga för användarna när du formulerar rubriker och länkar. Använd samma ord i menyn eller länktexten och på sidan användaren kommer till efter att ha klickat på länken.

Skapa en visuellt tydlig navigering genom indrag eller markeringar i färg, form eller kontrast. Använd inte enbart färg, eftersom personer med synnedsättningar kan ha svårt att uppfatta färger.

Markera i menyn vilken menyingång användaren har valt. Ett sätt att göra detta är att använda fetstil.

Länka inte det menyalternativ som leder till sidan där användaren redan befinner sig.


Skapa en tillgänglig navigeringLänk hit

Se till att navigeringen fungerar även för användare som surfar med någon form av hjälpmedel, till exempel en skärmläsare. Bygg inte en navigering som är beroende av javaskript. Se till att menytexterna består av text, inte bilder. Låt stilmallarna skapa det grafiska utseendet för menyer. För tillgänglighetens skull, använd en korrekt html-kod, till exempel genom att

 • det syns i koden att menyvalet är aktivt
 • använda punktlistor för att bygga navigeringsnivåerna
 • använda elementet <nav> för att markera att det är en navigation (gäller vid HTML5).

Se även R32 Erbjud besökaren alternativa orienteringsstöd.

Underlätta navigeringen med länkstigar

Länkstigar, eller så kallade brödsmulor, kan användas för att göra det extra tydligt var i strukturen användaren befinner sig.

Avsluta länkstigen med namnet på den sida användaren befinner sig på. Den aktuella sidan ska inte vara länkad, däremot ska de föregående nivåerna i länkstigen vara det. Undvik att förkorta posterna i länkstigen om den blir lång. Då kan det bli svårt att förstå var man befinner sig. Radbryt hellre länkstigen.

Se även R78. Brödsmulor eller sökstigar i e-tjänster.


ExempelLänk hit

I bildexempel nedan är menyvalet ”Lagar och regler” markerat med fetstil i menyn för att stödja användaren i orienteringen.

Skärmdump av meny från Handisams webbplats


MätbarhetLänk hit

Utvärdera navigeringen med hjälp av användningstester.


TerminologiLänk hit

Länkstigar kallas även sökstig eller ibland brödsmulestig (på engelska bread crumbs/breadcrumb trail) taget efter sagan om Hans och Greta.Kommentarer (3)

 • Johan skriver:

  Saknar motivering till denna riktlinje: "Länka inte menyalternativ som leder till den sida besökaren befinner sig på."

  Ett motiv till att det faktiskt ska vara en länk är om sidan innehåller dynamiskt (ajax) innehåll och då kan användaren "nollställa" innehållet genom att klicka på menyalternativet för aktuell sida.

  Ett annat motiv är att användaren är på en sida som uppdateras ofta, t.ex. en nyhetssida eller ett diskussionsforum. Genom att klicka på aktuell sida i menyn kan användaren ladda om sidan för att se om innehållet uppdaterats.

 • Alt skriver:

  Exempelbilden hittas inte på servern. Dessutom saknas alt-tagg för bilden?