Riktlinje nr 29 Prio 2

Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

Konsekvens är mycket viktigt för att användarna ska förstå hur webbplatsen fungerar. Det betyder inte att alla sidor måste se likadana ut, men liknande uppgifter ska utföras på samma sätt oavsett var på webbplatsen man befinner sig.


Rekommendationer för konsekvent navigeringLänk hit

  • Låt hela webbplatsen ha samma utseende, funktionalitet och placering av menyer, sidhuvud, sidfot, knappar, kontroller och andra grafiska element.

Om webbplatsens layout är konsekvent kan färgerna skilja sig mellan avdelningarna utan att påverka enhetligheten, så länge de enskilda elementen beter sig likadant och återfinns på samma ställe.

Ibland passar inte innehållet på en viss webbsida in i den generella utformningen. Gör avsteg om de är motiverade utifrån användningen och syftet med sidan.

Undvik att placera viktigt innehåll långt till höger på innehållssidor. Många användare missar information som ligger där eftersom det är en vanlig plats för reklam.


MätbarhetLänk hit

Utvärdera om webbplatsen upplevs som konsekvent med användningstester.Kommetarer (0)