Riktlinje nr 33 Prio 4

Låt genomgångssidor orientera användarna

Genomgångssidor visas när användarna klickar i menyn och det går att navigera djupare i strukturen. De är alltså inte målet, utan ett steg på vägen mot det användarna vill göra. Innehållet på en genomgångssida ska därför ge en överblick av innehållet i avdelningen, och orientera användarna vidare.


Gör genomgångssidorna relevanta för användarnaLänk hit

Genomgångssidor kan upplevas som irrelevanta. För att minska risken kan du kanske ändra informationsstrukturen, kanske dela upp innehållet på fler avdelningar, så att genomgångssidor inte längre behövs.


Låt sidorna orientera användarna vidare till innehållet, även längre ner i strukturenLänk hit

En genomgångssidas främsta uppgift är att bekräfta att användaren är på rätt väg ner i strukturen. Det gör att information om vad som INTE finns på underliggande sidor också kan vara värdefull.

Om en genomgångssida innehåller för mycket, eller för lite, information upplevs den lätt som irrelevant.

Genomgångssidor får också gärna visa viktigt innehåll från sidor som ligger längre ner i strukturen i avdelningen.


Terminologi: genomgångssidor, landningssidor, ingångssidor Länk hit

Genomgångssidor förväxlas ibland med landningssidor. En landningssida är en webbsida som är uppbyggd speciellt för en kampanj eller för att få en användare att göra något speciellt. På en landningssida presenterar man ett specifikt erbjudande och försöker få besökaren att konvertera, det vill säga göra det som krävs för att nå webbplatsens effektmål, vilket kan vara allt ifrån att beställa en produkt till att bli medlem i en klubb.

Datatermgruppen definierar ingångssida som webbplatsens förstasida (startsidan). I webbanalys-sammanhang brukar man dock prata om ingångssidor när man menar de webbsidor som användarna först hamnar på när de går in på webbplatsen, vilket kan vara precis vilken sida som helst, till exempel när en användare kommer via en sökträff i en sökmotor.

På engelska brukar termerna landing page eller lead capture page användas. Ibland skiljer man även på reference landing page som enbart innehåller väsentlig information som text och bilder, och transactional landing pages som oftast innehåller ett formulär som besökarna ska fylla i för att slutföra konverteringen.Kommentarer (0)