Låt genomgångssidor orientera användarna

Riktlinjen har upphört

Riktlinjen om genomgångssidor upphör.

Terminologin för genomgångssidor, ingångssidor, landningssidor, startsidor med mera är flyttad till riktlinjen Visa tydligt var användaren befinner sig (R27).

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)