Riktlinje nr 38 Prio 3

Möjliggör synpunkter, frågor och dialog

Ge användarna möjlighet att lämna förslag och rapportera in felaktigheter om er webbplats och verksamhet. Då får du värdefull information om hur webbplatsen kan förbättras, bygger förtroende och ger er möjlighet att utveckla verksamheten.


Rekommendationer för att underlätta dialog om webbplatsen och verksamhetenLänk hit

Det finns olika verktyg och tjänster för att hantera synpunkter, frågor och dialog. Vissa erbjuder en öppen hantering av kommentarer, vilket minskar arbetsbelastningen för den som tar emot synpunkter och ökar möjligheterna till konstruktiva förslag för besökarna.

  • Gör det möjligt för användarna att komma med synpunkter, ställa frågor och föra en dialog med er genom att använda funktionsbrevlådor, det gör det lättare att hantera exempelvis synpunkter. Se även R41. Använd funktionsbrevlådor.
  • Svara användaren och bekräfta att ni tagit emot meddelandet. Bekräftelsen bör innehålla information om hur ni kommer att hantera frågan, när avsändaren kan förvänta sig ett svar, via vilken kanal ni kommer att svara och hur ni hanterar eventuella personuppgifter. Bifoga dessutom texten från det ursprungliga meddelandet. Då kan avsändaren spara sitt meddelande och gå tillbaka för att se vad var och en har skrivit.
  • Informera om att ingen bekräftelse kommer att skickas om avsändaren vill vara anonym, till exempel när det gäller synpunkter och klagomål.
  • Placera en kontaktlänk till den innehålls- eller informationsansvarige på varje sida.
  • Ta fram rutiner för att snabbt åtgärda fel på webbplatsen.
  • Ta fram rutiner för hur frågor om verksamheten ska besvaras och skickas vidare till rätt mottagare i organisationen.
  • Informera alltid användarna om hur ärendet kommer att behandlas och när de kan förvänta sig ett svar.
  • Se till att informationen hanteras enligt lagar och regler, och ta fram rutiner för att hantera stötande material om användarnas synpunkter hanteras i en extern tjänst.

Se även R4. Gör det lätt att komma i kontakt med er.


ExempelLänk hitKommentarer (0)