Riktlinje nr 4 Prio 2

Gör det lätt att komma i kontakt med er

Många besöker en webbplats för att få reda på organisationens adress, telefonnummer, öppettider. Många vill också fråga något eller framföra klagomål. Gör det därför lätt för användarna att komma i kontakt med eller besöka er.

2017-05-15: Denna riktlinje revideras. Det finns ett utkast till ny version, som vi önskar kommentarer på. När referensgruppen ger klartecken kommer den nya versionen att ersätta nedanstående.

Rekommendationer för tydliga kontaktsidorLänk hit

En webbplats kontaktinformation är ofta den mest efterfrågade information på hela webbplatsen och bör därför ligga lätt åtkomligt från alla sidor. Döp kontaktinformationen till ”Kontakt” eller ”Kontakta oss”, och placera den gärna högst upp till höger på startsidan, och i sidfoten, så att den blir lätt för besökarna att hitta. Informera

  • på kontaktsidan om vilka som är de bästa vägarna för att få kontakt med organisationen.
  • om vart besökarna ska vända sig för att få hjälp med sina ärenden. Skriv ut vilken avdelning som ansvarar för vilken typ av ärenden så att användarna hamnar rätt direkt och kan få så bra hjälp som möjligt. Det underlättar också för er, eftersom ni slipper vidarebefordra e-post och samtal som hamnat fel.
  • om hur användarna ska göra för att få löpande information från er, exempelvis hur man prenumererar på nyhetsbrev eller ett rss-flöde. Berätta också hur de kan lämna synpunkter, samt vilka regelverk som gäller, till exempel hur inkomna personuppgifter behandlas.

Innehåll på kontaktsidanLänk hit

Gör kontaktsidan synlig direkt på startsidan och se till att den är lätt att hitta från alla sidor på webbplatsen. Webbplatsens kontaktsida ska innehålla följande:

  • Organisationens namn
  • Postadress
  • Telefonnummer till växeln eller kundtjänst
  • E-postadress till registrator, om det finns i organisationen

Om det är relevant ska även följande uppgifter finnas på kontaktsidan:

  • Telefon-, öppet- och besökstider
  • Besöksadress, karta och vägbeskrivning (både för bil och med kollektivtrafik)
  • Länkar till, eller andra funktioner för att ta kontakt och lämna synpunkter, till exempel chatt, webbassistent, e-post, teknisk support och pressjour

Kontaktsidan bör även informera om alternativa sätt att kontakta myndigheten, till exempel med texttelefon, bildtelefon och teletal.

Se även R90. Gör det möjligt att ringa upp telefonnummer, R38. Möjliggör synpunkter, frågor och dialog och R22. Ange vilken organisation som är utgivare till webbplatsen på samtliga sidor.


MätbarhetLänk hit

Se till att det går att komma åt kontaktuppgifter direkt från webbplatsens startsida. Det ska också finnas länkar till kontaktsidan på webbplatsens samtliga sidor. Se dessutom till att det finns särskilda kontaktuppgifter på sidor där användarna kan vilja eller behöva kontakta enskilda medarbetare eller specifika delar av verksamheten.Kommetarer (0)