Redovisa vilka register som myndigheten för och vilka regler som gäller för tillgång till dem

I enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 26 §) ska information om register beskriva vilka typer av uppgifter som lagras, syften, användningsområden, varifrån uppgifterna kommer och i vilka fall informationen samkörs med andra organisationers register.

Riktlinjen inaktuell

Från och med idag 2018-05-25 gäller dataskyddsförordningen istället för personuppgiftslagen, och därmed är denna riktlinje inte längre aktuell. För rekommendationer om hur behandling av personuppgifter bör redovisas hänvisar vi till Datainspektionen.


Rekommendationer för redovisning av registerLänk hit

På webbplatsen ska det finnas information om hur man gör för att begära ut registerinformation som man har rätt att ta del av. Placera beskrivningen i anslutning till informationen om respektive register. Beskrivningen ska ge en praktisk vägledning kring processen för att få registerutdrag och innehålla detaljer om regler för tillgång, eventuella avgifter och vart ett utdrag skickas.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)