Riktlinje nr 43 Prio 3

Gör register och databaser med publik information sökbara

Användarna har ofta stor nytta av att själva kunna söka i publika register och databaser. Överväg därför att göra sådana sökbara, men ta hänsyn till vilka risker och behov som finns.


Rekommendationer för sökbara registerLänk hit

  • Överväg att göra register och databaser sökbara för allmänheten.
  • Ta hänsyn till både behov och risker.

Det finns inga generella riktlinjer för vilken information ni bör göra sökbar. Det styrs av vilken information som är tillåten för er att lämna ut, vilka risker som finns och vilken nytta det kan ge. En risk kan till exempel vara missbruk som drabbar enskilda individer.


Exempel på sökbara register och databaserLänk hitKommentarer (0)