Riktlinje nr 52 Prio 4

Fyll formulär med kända uppgifter

Gör det enkelt för användarna att fylla i formulär genom att i förväg fylla i de uppgifter du redan har.


Rekommendationer för preliminära uppgifter i formulärLänk hit

  • Om en användare redan tidigare har lämnat uppgifter till er, eller om uppgifterna kan hämtas från annat håll, bör ni överväga att automatiskt fylla i uppgifter i formulären på webbplatsen. Det gör det enklare för alla att använda webbplatsen.
  • Ge användarna möjlighet att ta bort eller ändra uppgifterna själv i formuläret eller, om det inte är möjligt, gör det enkelt för dem att ta kontakt med er för att påpeka om uppgifterna är inaktuella eller felaktiga.

Ett annat alternativ om vissa uppgifter redan är kända är att plocka bort motsvarande fält från formuläret. Se även R50. Minimera antalet fält i formulär.


TerminologiLänk hit

Den engelska termen ”pre-populate” (bokstavligen: för-befolka) översätts ibland till förpopulera. Även uttrycket ”default value” syftar på förifyllda värden i formulär. På svenska motsvaras default av standardvärde eller skönsvärde.

 Kommentarer (0)