Gruppera formulärets fält

Formulär med många inmatningsfält blir tydligare och enklare att förstå om man delar upp dem i flera delar. Delarna kan antingen presenteras i olika grupper på en webbsida eller delas upp på flera sidor.

Att naturligt grupperna fält hjälper användaren att fylla i rätt uppgifter. Börja med att lista all data som ska samlas in med hjälp av formuläret och dela upp listan i grupper. Försök att slå ihop alternativ eller skapa mellanrubriker som delar upp listan i logiska grupper om den är lång. Ett vanligt exempel på gruppering är ”Postadress” med fält för Adress/Box, Postnummer och Ort.


Rekommendationer för gruppering av formulärfältLänk hit

  • Tänk igenom vilka beroenden som finns mellan uppgifterna som ska fyllas i. Placera fält med uppgifter som användaren har nytta av när han eller hon fyller i andra fält på samma sida. Även ska information som krävs för att kunna fatta ett beslut finnas på samma sida samt uppgifter som styr övrig information som ska fyllas i.
  • Dela upp formuläret på flera sidor om det är omfattande och innehåller många fält som användaren ska fylla i.
  • Visa vilket steg användaren befinner sig på samt hur många steg som återstår när formuläret sträcker sig över flera sidor, till exempel ”Steg 1 av 3: Dina kontaktuppgifter”. (Se även R63. Hjälp användaren att förstå var hon befinner sig i en process.)


Kod för gruppering av formulärfältLänk hit

Använd elementet fieldset för att gruppera inmatningsfält på en sida. Ge gruppen en tydlig rubrik med legend-elementet. Grupper av radioknappar och kryssrutor är lämpliga att gruppera med fieldset.


MätbarhetLänk hit

Utvärdera formuläret genom användbarhetstester.Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)