Riktlinje nr 56 Prio 2

Låt inte en webbadress sluta fungera

Det finns ett stort värde i de länkar som leder till er webbplats, både för användarna som vill kunna hitta den, och för er i sökmotorernas rankning. Se därför till att länkarna fortsätter att fungera även på lång sikt. De ska inte sluta fungera om ni byter publiceringsverktyg.


Rekommendationer för hållbara webbadresserLänk hit

  • Skapa teknikoberoende webbadresser, så att länkarna fungerar över tid även om ni byter publiceringsverktyg.
  • Använd rätt statuskoder när ni flyttar, stänger eller slår ihop webbsidor, så att användarna omdirigeras på rätt sätt.


Skapa teknikoberoende webbadresserLänk hit

Skapa webbadresserna på ett teknikoberoende sätt så långt det går. Teknikoberoende webbadresser göra det enklare att byta den tekniska plattformen utan att det påverkar adresserna.

Exempel

Exempel på teknikberoende länkar:

http://organisationensnamn.se/page.php?id=398&s=49

http://organisationensnamn.se/produkter/default.aspx

Exempel på teknikoberoende länkar:

http://organisationensnamn.se/personal/kontaktuppgifter/

http://organisationensnamn.se/produkter/


Använd rätt statuskoder när ni flyttar, stänger eller slår ihop webbsidorLänk hit

Om adresser ändå måste bytas är det viktigt att säkerställa att en korrekt omdirigering sker från den gamla adressen till den nya. Använd de statuskoder som http-protokollet erbjuder, för att ge webbläsare och sökmotorer information om vart en sida har flyttats eller om den har tagits bort. Då kan verktygen dirigera användarna rätt.

Om du flyttar en webbsida till en ny adress, använd statuskoden ”301 Permanently Moved”. Då skickas användaren automatiskt vidare till den nya webbadressen. Statusmeddelandet för borttagna webbsidor är ”410 Gone”. Detta gäller även när du slår ihop två sidor till en.


MätbarhetLänk hit

Verifiera att rätt statuskod skickas för omdirigerade webbsidor. Verktyg som till exempel LiveHTTPHeaders kan användas.


FördjupningLänk hit


TerminologiLänk hit

Beständiga webbadresser heter persistent url:s på engelska. Även begreppet permalink förekommer. Omdirigering kallas på engelska för redirect.Kommentarer (0)