Riktlinje nr 59 Prio 5

Anpassa textfältens storlek till det förväntade innehållet

Anpassa textfältens storlek till hur mycket information användarna ska fylla i. Postnummerfält bör till exempel vara kortare än e-postfält.


Rekommendationer för att anpassa storleken på textfältLänk hit

• Anpassa storleken på textfältet till mängden information användarna ska fylla i.
• Gör det möjligt för användarna att själva ändra storleken på fält, med hjälp av skript.

Storleken på fältet ska anpassas till den information som användarna behöver fylla i. Låt också användarna tydligt se vad de har skrivit in. Med hjälp av skript kan användarna också få möjlighet att själva öka storleken på textfältet genom att dra nere i högra hörnet. En del webbläsare har denna funktion inbyggd. Kontrollera att skriptet fungerar som det ska, och att det inte krockar med någon befintlig funktionalitet.


TerminologiLänk hit

Ett textfält är ett tomt fält där användaren själv ska fylla i text, till exempel adress eller inkomstuppgift. Administratören kan själv ange vad som ska stå i fältet (förifylld text) om användarna inte fyller i egen text. Det engelska uttrycket för förifylld text är default. Alternativa termer för textfält är formulärfält och inmatningsfält.Kommetarer (0)