Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 2.4.6

Skriv beskrivande rubriker och etiketter

Beskrivande rubriker, ledtexter och etiketter hjälper användarna att förstå en sidas innehåll och syfte. Rubriker och ledtexter behöver inte vara långa. Ofta kan ett enda ord vara tillräckligt för att beskriva innehållet.

Tydliga beskrivningar är bra för alla användare, men framför allt för personer som har lässvårigheter och försämrat korttidsminne eftersom det ger det en möjlighet att förutse vad varje del av webbplatsen innehåller. För personer som navigerar med tangentbordet och/eller använder skärmläsare ger det en möjlighet att hoppa till olika delar av innehållet.


Rekommendationer för att skriva tydliga rubrikerLänk hit

  • Använd nyckelord ur texten.
  • Skriv de viktigaste orden först.
  • Använd aktivt språk, gärna verb.
  • Gör inte rubrikerna längre än 5-10 ord.

MätbarhetLänk hit

Rubriker kräver manuell granskning och användningstester. Testa att läsa rubrikerna utanför sitt sammanhang och se om det går att förstå vad avsnitten handlar om.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 2.4: Navigerbart: Tillhandahåll sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra var de är.

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter: Rubriker och ledtexter/etiketter beskriver ämne eller syfte. (Nivå AA)Kommentarer (2)