Riktlinje nr 61 Prio 1 WCAG nivå AA

Skriv beskrivande rubriker och etiketter

Utdrag från WCAG-standarden

Riktlinje 2.4: Navigerbart: Tillhandahåll sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra var de är.
2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter: Rubriker och ledtexter/etiketter beskriver ämne eller syfte. (Nivå AA)

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 är den standard som bland annat webbdirektivet bygger på. Se även webbriktlinje R1. Följ WCAG 2.0 nivå AA.

Utdraget kommer från en översättning och kan innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).Vad betyder det här?Länk hit

Beskrivande rubriker, ledtexter och etiketter hjälper användarna att förstå en sidas innehåll och syfte. Rubriker och ledtexter behöver inte vara långa. Ofta kan ett enda ord vara tillräckligt för att beskriva innehållet.

Tydliga beskrivningar är bra för alla användare, men framför allt för personer som har lässvårigheter och försämrat korttidsminne eftersom det ger det en möjlighet att förutse vad varje del av webbplatsen innehåller. För personer som navigerar med tangentbordet och/eller använder skärmläsare ger det en möjlighet att hoppa till olika delar av innehållet.


Rekommendationer för att skriva tydliga rubrikerLänk hit

  • Använd nyckelord ur texten.
  • Skriv de viktigaste orden först.
  • Använd aktivt språk, gärna verb.
  • Gör inte rubrikerna längre än 5-10 ord.

MätbarhetLänk hit

Rubriker kräver manuell granskning och användningstester. Testa att läsa rubrikerna utanför sitt sammanhang och se om det går att förstå vad avsnitten handlar om.Kommentarer (2)