Riktlinje nr 61 Prio 1

Skriv tydliga och informativa rubriker

Bra rubriker hjälper läsaren att hitta i texten. Rubrikerna är särskilt viktiga för personer som använder skärmläsare, som kan läsa upp en lista över rubrikerna på en sida. Rubrikerna ska vara lagom långa och sammanfatta vad sidan eller avsnittet handlar om. Alltför korta och allmänna rubriker ger inte användarna så mycket hjälp, till exempel ”Inledning” eller ”Aktiviteter”.


Rekommendationer för att skriva tydliga rubrikerLänk hit

  • Låt rubrikerna innehålla nyckelord ur texten.
  • Skriv de viktigaste orden först i en rubrik.
  • Använd gärna verb i rubriker.
  • Låt rubrikerna vara 5-10 ord långa.

Se till att koda rubriker och underrubriker korrekt, så att de tolkas rätt av program och hjälpmedel. Detta gäller även dokument som inte är webbsidor, som pdf-filer och textdokument. Se dock riktlinje 88, publicera i första hand dokument i html.


MätbarhetLänk hit

Rubrikerna kräver manuell granskning och användningstester. Testa att läsa rubrikerna utanför sitt sammanhang och se om det går att förstå vad avsnitten handlar om.Kommetarer (2)