Riktlinje nr 70 Prio 4

Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora påbörjat arbete

Ett särskilt problem med e-tjänster är att användaren inte är ”inlåst” i gränssnittet på samma sätt som i en vanlig applikation. Tvärtom är det på webben lätt att av misstag lämna en inmatning man påbörjat, utan att avsluta eller uttryckligen avbryta den. För att motverka det kan e-tjänster använda sig av skyddsnät eller tunnlar.

Den mest sofistikerade lösningen är att hänga upp ett skyddsnät kring användaren. Det är ett javascript som märker om användaren är på väg att lämna ett påbörjat arbete och då visar en dialogruta som frågar användaren om hon verkligen vill avbryta.

Eftersom skyddsnätet är en hjälpfunktion bryter det inte mot rådet att inte vara beroende av javascript (i R93. Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom).

En mindre bra lösning är en tunnel som fungerar på samma sätt som en vägtunnel – när man kört in i den finns det inget sätt att lämna vägen, man måste följa den tills man kommer ut i andra änden. Detta sker genom att e-tjänsten rensas från alla länkar och knappar utom dem som behövs för att styra den.

Eftersom avsikten inte är att låsa in användaren, bara att hindra henne från att av misstag förlora jobb hon gjort, måste det också finnas en Avbryt-funktion, som låter henne lämna tunneln.


Rekommendation för att undvika förlust av arbetsinsatsLänk hit

  • Låt om möjligt användaren själv avgöra när information som redigerats eller matats in i ett formulär ska överges.

Relaterade riktlinjerLänk hit

Läs mer om Avbryt-knappar i R60. Gör tydliga användbara knappar. Denna metod medför dock en hel del av de risker som tas upp i R74. Integrera externa tjänster så att de smälter in.Kommentarer (0)