Integrera externa tjänster så att de smälter in

Tjänster som utvecklas och driftas externt blir allt vanligare. Även tjänster som utvecklas internt utvecklas ofta i separata system, och är skilda från webbplatsen. Sträva efter att integrera dem på webbplatsen så pass mycket att användaren inte upplever att de är fristående och så att de inte ser märkbart annorlunda ut. De ska smälta in i det grafiska formspråket och inte ha andra interaktionsmönster än webbplatsen i övrigt. På så vis förbättrar ni användarupplevelsen och tillgängligheten på webbplatsen.

Riktlinjen inaktiv

Se istället de närbesläktade riktlinjerna

Beslutat efter samråd med referensgruppen 2018-05-28.


Rekommendationer för att integrera tjänster och applikationerLänk hit

Sträva alltid efter att integrera enklare informations-, sök- och e-tjänster i webbplatsen. Det är inte lika nödvändigt för tekniskt avancerade webbapplikationer.

  • Informationstjänster: Tekniskt enkla tjänster som främst består av text och bilder. Sträva alltid efter att integrera dem i webbplatsen.
  • Enkla söktjänster: Funktioner som ”sök personer” eller ”sök handlingar”. Sträva alltid efter att integrera dem i webbplatsen.
  • E-tjänster: Användarna utför något, och ofta skickas information vidare till handläggare i organisationen. Sträva efter att integrera e-tjänster, om de inte kan klassas som egna webbapplikationer.
  • Webbapplikationer: Större tjänster som kan liknas vid egna verksamhetssystem. I många fall är det inte rimligt att integrera dessa, då de är för avancerade för att placeras i innehållsytan i webbplatsens mallar. Till exempel ett webbaserat e-postsystem är kanske inte rimligt att integrera i ett intranät. Utgå ifrån användarnas behov. Blir det enklare att navigera och använda applikationen om den är integrerad, eller blir det svårare för att tjänsten begränsas av att integreras?

ExempelLänk hit

Innan integration av evenemangslista på orebro.se:

Efter integration av evenemangslista:


FördjupningLänk hit

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)