Riktlinje nr 76 Prio 3

Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv

Fokusera på det användarna vill uppnå, och använd ord som anknyter till det, när du namnger en e-tjänst. Det gör det lättare för användarna att hitta till rätt tjänst.


Rekommendationer för att namn på e-tjänsterLänk hit

  • Använd till exempel ”ansök om…” istället för ”e-tjänst för…” när du bestämmer namn på din e-tjänst.
  • Blanketter och e-tjänster fyller samma behov för användarna, och bör därför finnas på samma ställe, behandlas parallellt i informationsmaterial och så vidare.


MätbarhetLänk hit

Utvärdera webbplatsen med användare för att säkerställa att terminologin är begriplig.


ExempelLänk hit

Stockholms stad har tjänster med bland annat följande rubriker:

  • ”Förskola – Ansök om plats”
  • ”Vigsel – Boka tid i Stadshuset”


Kommentarer (1)