Riktlinje nr 78 Prio 4

Brödsmulor eller länkstigar i e-tjänster

Ofta används länkstigar för att navigera på webbplatser. Men man stöter ofta på problem när man vill att de ska uppdateras även i tjänster, speciellt tjänster som sträcker sig över flera sidor.


Rekommendationer för länkstigarLänk hit

  • Sträva efter att länkstigar fungerar även inne i tjänster.
  • Om innehållet är så dynamiskt att länkstigar inte tillför något kan ni välja att låta stigen sluta vid ingångssidan till tjänsten och då se likadan ut för alla sidor i tjänsten.

TerminologiLänk hit

Sökstigar, länkstigar, brödsmulor och brödsmulestigar är olika uttryck som syftar på samma sak. På engelska kallas de ”bread crumbs”. Uttrycket är hämtat från sagan om Hans och Greta, som la ut brödsmulor längs stigen för att kunna hitta hem igen.Kommentarer (0)