Riktlinje nr 8 Prio 2

Bestäm målgrupper och syften för webbtexterna

Bestäm vilka användare ni främst vänder er till i webbtexterna, och vad användarna ska göra efter att ha läst varje text. Anpassa texten till de som ska läsa den, så att de uppfattar att de har kommit rätt, och så att de effektivt kan göra det de kom dit för.


Rekommendationer: skriv för målgruppenLänk hit

  • Kartlägg och analysera era målgrupper och deras behov. Använd analysen som underlag när du producerar texter och annat innehåll till webbplatsen.
  • Tänk igenom vilka användare texten ska vända sig till, vad syftet med texten är och i vilka situationer användarna kommer att läsa texten.
  • Skriv gärna enligt klarspråksprinciperna för att se till att språket blir tydligt och begripligt.
  • Be gärna någon annan läsa igenom din text innan du publicerar den.

Texterna på en webbplats behöver vara anpassade till användarna för att de ska känna sig välkomna och lyckas göra det de kom dit för. Risken är att de annars ger upp och går någon annanstans. Din analys av läsarnas behov ska påverka både ditt val av innehåll och språket.


MätbarhetLänk hit

Det krävs manuell granskning och användningstester för att utvärdera om sidan fungerar för målgruppen och fyller sitt syfte.


TerminologiLänk hit

Klarspråk definieras som ett språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de mottagare texten vänder sig till. Ett tydligt språk har en enkel meningsbyggnad och tydliga samband. Ett begripligt språk är anpassat till mottagarna och deras sammanhang och behov.Kommetarer (0)