Riktlinje nr 84 Prio 2

Testa kodkvaliteten

Se till att er webbplats har sidmallar och stilmallar som har en god kodkvalitet och följer standarder. Det ökar chansen att alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna på webbplatsen, oavsett vilka verktyg de använder.


Rekommendationer för att säkerställa god kodkvalitetLänk hit

 • Kontrollera att era mallar för funktioner, tjänster och stilmallar validerar i enlighet med er valda standard.
 • Kräv att leverantören vid leverans bifogar valideringsprotokoll för samtliga mallar. Mallar som inte validerar bör inte godkännas för leverans, om inte leverantören har acceptabla argument för alla valideringsfel.
 • Försök att automatisera en regelbunden kodvalidering, eller gör validering till en rutinåtgärd vid all förändring av webbplatsens kod. Det är lätt hänt att tidigare korrekt kod går sönder. Det kan till exempel hända när ni uppdaterar ett tilläggsprogram, när ni infogar en videospelare i ett blogginlägg eller när någon gör ett inlägg i ett kommentarssystem.

En av de grundläggande principerna i tillgänglighetsstandarden WCAG är ”robust”, vilket innebär att skapa största möjliga kompatibilitet med nuvarande och framtida användarprogram och hjälpmedel. Att ha korrekt validerande HTML-kod är en nyckel till robusthet.

Tänk på att även om webbplatsen validerar korrekt kan den vara otillgänglig på grund av komplex layout, JavaScript och annat som inte stöds av användarens webbläsare.

En webbplats som validerar är inte automatiskt användbar och uppfyller inte automatiskt besökarnas förväntningar och behov. Men en tillgänglig webbplats är en förutsättning för att informationen på webbplatsen ska nå ut till så många användare som möjligt.


MätbarhetLänk hit

För att kontrollera kod, använd W3C:s valideringsverktyg för de standarder som finns.


TerminologiLänk hit

Validera (eng. validate) betyder värdera, och används i webbsammanhang i betydelsen att man jämför innehåll mot en definition av vad som förväntas. Till exempel att granska html-kod för att se om den överensstämmer med specifikationen för vald html-version, eller att granska inmatad data i ett formulär för att se om det motsvarar förväntat format. Ofta kan validering göras automatiskt.

 Kommetarer (3)

 • Arne Filipsson skriver:

  Länken "Tips på gratis tilläggsprogram till webbläsaren för att kontrollera kodkvaliteten" funkar inte.
  Webbsidan kan inte visas.

 • Joakim Bengtzon skriver:

  Jättebra riktlinje.
  Dock saknar jag aspekter kring säkerhet.
  Ni nämner https och inloggning, utefter informationsklassning, det är bra.
  Men säkerhet för sidan, t.ex. att den inte är känslig för OWASP top 10, etc.
  Bör inte sådana aspekter vara med?