Ge dokument filnamn som beskriver innehållet

Se till att dokument du länkar till har så tydliga filnamn att man förstår av filnamnet vad dokumentet innehåller. Använd inte interna arbetsnamn som filnamn. Undvik att döpa dokument efter artikelnummer, diarienummer, blankettnummer eller liknande. Om artikel- eller blankettnumren är kända hos användarna bör de dock vara en del av filnamnet.


Rekommendationer för tydliga filnamnLänk hit

 • Ge dokumentet ett filnamn som beskriver innehållet i dokumentet. Exempel: semesterlista-sommar-2017.pdf
 • Var försiktig med specialtecken, mellanslag och understreck i filnamn.
 • Ange vilket filformat dokumentet har.

Ange vilket filformat dokumentet harLänk hit

Låt filnamnet sluta med en punkt följt av filformatets förkortning, till exempel .docx eller .pdf.

Då blir det tydligare att länken inte går till en webbsida. Det är också lättare för användaren att öppna filen om det genom filändelsen framgår vilket program som behövs. Ofta avgör filnamnets ändelse vilken innehållstyp (Mime content-type) webbservern anger när den skickar filen. Det gör att rätt filändelse ofta medför att webbläsaren automatiskt kan öppna filen med rätt program.


Var försiktig med specialtecken, mellanslag och understreck i filnamnLänk hit

Var medveten om följande nackdelar och risker:

 • understreck, ”_” kan förväxlas med mellanslag om de visas i en länkad adress (när webbadresser förekommer i epostmeddelanden eller ordbehandlingsdokument presenteras de ofta automatiskt som understrukna länkar)
 • mellanslag kan ge svårlästa webbadresser eftersom de ofta kodas om till %20
 • specialtecken eller svenska tecken som å, ä och ö kan också kodas om och bli svårlästa, och kan även hanteras dåligt i äldre programvaror och i internationella sammanhang
 • om två filnamn endast skiljer sig åt genom skillnader i stora och små bokstäver kan de i mycket gamla system förväxlas.

Att länka till filer från webbsidorLänk hit

Möjligheten att länka till andra sidor och dokument är en grundförutsättning för en bra webbplats. De grafiskt markerade länkarna drar blicken till sig och bidrar till att skapa ett sammanhang för besökarna. Det viktigt att länkar är tydligt och informativt formulerade, så att de hjälper användarna att hitta rätt.

Det är oftast bäst för användarna om du kan lägga ut information i form av en webbsida i stället för att stänga in den i ett dokument. Ibland kan det dock vara nödvändigt att lägga ut dokument, exempelvis långa rapporter eller dokument som är designade för att skrivas ut, som checklistor.

Se även R5. Skriv tydliga länkar, särskilt avsnittet om länkar till dokument.


Relaterade riktlinjerLänk hit

Det finns ganska många webbriktlinjer som berör länkar och adressering eftersom detta är en viktig del av webbens konstruktion.


ExempelLänk hit

För rapporten Diarier på Internet – vägledning för myndigheter, utgiven med publikationsnummer 2003:3, är följande filnamn lämpligt: ”rapport-2003-3-diarier-pa-internet.pdf”.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (12)

 • Besökare skriver:

  Varför ska underscore "_" inte användas?

 • Besökare skriver:

  Har för mig att det i vägledningen för 24 timmarswebbensrod så för att understreck inte syns sp lätt i en länk. ”Är det mellanslag eller understreck?”

 • BjornHagstrom skriver:

  Precis, _ syns inte om det är en del av en understruken länk.

 • Besökare skriver:

  Varför ska man inte blanda stora och små bokstäver?

 • […] Webbriktlinje nr. 9 – Ge dokument filnamn som beskriver innehållet (duh!) […]

 • Besökare skriver:

  Varifrån kommer riktlinjerna för filnamn? Är det från WCAG eller något som PTS kommit på själv?

  Jag tycker de här riktlinjerna låter lite utdaterade. Specialtecken som ÅÄÖ med UTF-8 har väl alla stora operativsystem haft stöd för i filsystemet i snart 20 år nu. Vilka ”äldre program” är det egentligen vi pratar om som inte skulle klara av åäö? Det måste ju vara väldigt väldigt gammal programvara vid det här laget.

  Att litet L och stort i skulle kunna skapa ”onödig förvirring” kan jag inte förstå, varför använder vi annars versaler och gemener i vanlig text om det är så förvirrande?

  Jag kan inte förstå att någon skulle tycka det var lättare att förstå filnamnet ”anna-astrom.jpg” än ”Anna Åström.jpg”.

  Det vore intressant att höra vad artikelförfattaren tänker om det här idag. Det vore ju en dröm med lite snyggare och mer moderna filnamn.

 • Tina Engvall skriver:

  Hej
  Jag undrar vad som gäller för datum i dokumentnamn – det känns som inte bra. Men vad säger riktlinjerna?


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)