Riktlinje nr 9 Prio 4

Ge dokument filnamn som beskriver innehållet

Se till att dokument du länkar till har så tydliga filnamn att man förstår av filnamnet vad dokumentet innehåller. Använd inte interna arbetsnamn som filnamn. Undvik att döpa dokument efter artikelnummer, diarienummer, blankettnummer eller liknande. Om artikel- eller blankettnumren är kända hos användarna bör de dock vara en del av filnamnet.


Rekommendationer för tydliga filnamn Länk hit

  • Ge dokumentet ett filnamn som beskriver innehållet i dokumentet.
  • Ange vilket format dokumentet har: pdf, docx eller något annat. Då blir det tydligare att länken inte går till en webbsida.
  • Ange gärna filens storlek så att besökarna lättare kan avgöra hur lång tid det tar att ladda ner dokumentet.
  • Gör det tydligt när länkar öppnas i nytt fönster. Skriv gärna ut detta som en del av länktexten, så att det blir tydligt även för de som använder skärmläsare. Med hjälp av script kan informationen bytas ut mot en tydlig ikon.

Filnamn ska inte

  • innehålla understreck, ”_”, eftersom användarna inte ser dem om de är en del i en understruken länk
  • innehålla mellanslag, eftersom vissa äldre datorer och programvaror inte kan hantera det
  • innehålla specialtecken eller svenska tecken som å, ä och ö, eftersom det kan orsaka problem i framför allt äldre datorer och programvaror
  • blanda stora och små bokstäver.

Möjligheten att länka till andra sidor och dokument är en grundförutsättning för en bra webbplats. De grafiskt markerade länkarna drar blicken till sig och bidrar till att skapa ett sammanhang för besökarna. Det viktigt att länkar är tydligt och informativt formulerade, så att de hjälper användarna att hitta rätt.

Det är oftast bäst för användarna om du kan lägga ut information i form av en webbsida i stället för att stänga in den i ett dokument. Ibland kan det dock vara nödvändigt att lägga ut dokument, exempelvis långa rapporter eller dokument som är designade för att skrivas ut, som checklistor.

Se även R5. Skriv tydliga länkar


ExempelLänk hit

För rapporten Diarier på Internet – vägledning för myndigheter, utgiven med publikationsnummer 2003:3, är följande filnamn lämpligt: ”rapport-2003-3-diarier-pa-internet.pdf”.Kommetarer (6)