Riktlinje nr 95 Prio 3

Gör webbadresser bokmärkningsbara

Se till att användare som gör bokmärken till sidor kommer tillbaka till rätt sida i framtiden.


Rekommendationer för webbadresserLänk hit

  • Se till att adressen i webbläsarens adressfält alltid leder tillbaka till aktuell sida.
  • På dynamiskt skapade webbsidor är det inte alltid möjligt att komma tillbaka till precis samma innehåll med hjälp av adressen. Låt då den adress som visas i adressfältet, och som används för eventuellt bokmärke, leda till den närmaste lämpliga beständiga delen av webbplatsen.

Förutom att detta ger möjlighet att spara bokmärken underlättar det även delning via till exempel e-post eller sociala medier.

Denna riktlinje innebär att webbadresser (URL:er) inte ska innehålla sessionsinformation som inte ger önskvärt resultat, och att man inte ska använda ramar, se R94. Använd inte ramar.


ExempelLänk hit

Kartfunktionen på Örebro kommuns webbplats använder skript för att uppdatera adressfältet när användaren navigerar i kartan. Det gör att adressfältets innehåll kan användas för att referera just det användaren ser på kartan.Kommetarer (0)