Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
  • Erbjud flera olika navigeringsstöd på webbplatsen.
  • Utgå från användarnas behov och webbplatsens komplexitet när ni väljer navigeringsstöd.
  • Erbjud en sökfunktion.
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
  • Använd nyckelord ur texten.
  • Skriv de viktigaste orden först.
  • Använd aktivt språk, gärna verb.
  • Gör inte rubrikerna längre än 5-10 ord.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista