Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
  • Ge gränssnittskomponenter tydliga visuella gränser.
  • Gör helst även inaktiva element urskiljbara för alla.
  • Använd god kontrast för informationsbärande delar av illustrationer och annat grafiskt innehåll, så långt det är rimligt.
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
  • Kombinera olika insamlingsmetoder eftersom ingen metod är heltäckande
  • Gör insamling så ofta att information som ska bevaras inte går förlorad mellan insamlingstillfällena.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista