Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
1 3.3.4 (AA) R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
Erbjud användarna minst en, men gärna fler, av följande skyddsåtgärder:
  • Möjlighet att ångra sin åtgärd.
  • Möjlighet att rätta till möjliga fel som systemet identifierat.
  • Möjlighet att förhandsgranska sina uppgifter och rätta eventuella fel innan åtgärden slutligen bekräftas.
1 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
  • Sammanfatta felen och använd en layout som tydligt separerar felmeddelanden från resten av webbplatsens design.
  • Skriv välformulerade felmeddelanden så ökar chansen att användarna gör rätt från början.
  • Markera fel och felmeddelanden med WAI-ARIA så att de uppfattas tydligt av användare med hjälpmedel.
  • Spara det som inte är fel.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad