Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
4 R41 Använd funktionsbrevlådor
  • Skapa funktionsbrevlådor för de kontaktvägar som är viktigast för era användare.
4 R83 Använd inte tabeller för layout
  • Använd inte tabeller för layout. Det finns i regel ingen anledning att använda tabeller för webbplatsens grundkonstruktion.
  • Använd istället stilmallar (CSS:er) för att styra presentation och layout.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad