Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
  • Erbjud alternativ om identifiering med biometri används.
  • Välj bort system som bara erbjuder ett enda - biometriskt - sätt att identifiera sig.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista