Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
1 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
  • Skapa genvägar för att hoppa över delar i strukturen till exempel menyn, för att komma direkt till sidans innehåll.
  • Skapa rubriker med h-element, eftersom skärmläsare låter användarna snabbnavigera med hjälp av sidans rubriker.
  • Använd WAI-ARIA landmark roles, till exempel main, search, navigation, banner, contentinfo och så vidare. Det gör att användare med exempelvis skärmläsare kan navigera mellan sidans olika delar på ett standardiserat sätt.
  • Om du använder HTML5, använd strukturelement som main, aside, header, footer och nav för att definiera vilken roll varje del av sidan har.
  • R68. Skapa snabbkommandon vid behov.
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
  • Visa gärna informationsstödjande bilder och filmer på webbplatsen.
  • Se till att det går att lyssna på innehållet
  • Tänk på att hålla information i ljud, bild och film uppdaterad.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad