Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
  • Acceptera inte långa väntetider
  • Kartlägg utgångsläget och välj ambitionsnivå
  • Identifiera och åtgärda prestandaproblem
  • Gå igenom Fem sätt att förbättra prestandan
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista