Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
3 R94 Använd inte ramar
  • Använd i första hand serverbaserade tekniker.
  • Komplettera eventuellt med klientscript (Ajax).
  • Undvik iframes, eller kompensera för nackdelarna.
  • Använd inte ramar (frames).
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista