Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 5.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
4 R83 Använd inte tabeller för layout
 • Använd inte tabeller för layout. Det finns i regel ingen anledning att använda tabeller för webbplatsens grundkonstruktion.
 • Använd istället stilmallar (CSS:er) för att styra presentation och layout.
2 R82 Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet
 • Samla regler för webbplatsens utseende i stilmallar.
 • Definiera stilmallarna i externa stilmallsdokument, i så stor utsträckning som möjligt. Använd inte style-attributet för att definiera stilmallar direkt i HTML-koden, eftersom ni då blandar uppmärkning för semantik och presentation, vilket kan leda till problem för vissa användare och i vissa webbläsare.
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
 • Testa läsordningen genom att granska en sida av varje sidtyp med några skärmar i olika storlek och genom att lyssna igenom innehållet med en skärmläsare.
 • Se till att webbplatsen kan användas även utan stilmallar. Vissa webbläsare och tilläggsprogram har funktioner för att avaktivera CSS.
 • Se till och testa även att läsordningen är logisk i dokument som inte är html (pdf, word med mera) .
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
 • Kom ihåg att vissa användare behöver skräddarsy presentationen.
 • Försök att inte hindra att användarens inställningar slår igenom.
  • Använd relativa måttenheter om det är möjligt
  • Var försiktig med css-uttrycket !important
5 R96 Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för utskrift
 • Utnyttja webbläsarens inbyggda funktion för utskrift av innehållssidor på webbplatsen och använd en stilmall för det.
 • Tillhandahåll en utskriftsikon eller liknande om målgruppen saknar kunskap om webbläsarens inbyggda utskriftsfunktion och kortkommandon som Ctrl+P.
 • Knappar, symboler och liknande för att skriva ut kräver JavaScript för att fungera. Låt även knapparna och symbolerna skapas av skriptet. Då kommer användare som inte har JavaScript påslaget inte att se knappen eller symbolen, och får då inte heller en trasig ikon.
 • För utskrift av beräkningar, kvittenser, mottagningsbevis och liknande kan det vara motiverat att tillhandahålla en särskilt utskriftsversion.
 • Använd stilmallen för att ta bort menyer och understrykningar samt styra teckensnitt och sidlayout.
 • Erbjud möjligheten att slå samman sidor till en utskrift.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista