Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
1 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
  • Kontrollera att era mallar för funktioner, tjänster och stilmallar validerar i enlighet med er valda standard.
  • Kräv att leverantören vid leverans bifogar valideringsprotokoll för samtliga mallar. Mallar som inte validerar bör inte godkännas för leverans, om inte leverantören har acceptabla argument för alla valideringsfel.
  • Försök att automatisera en regelbunden kodvalidering, eller gör validering till en rutinåtgärd vid all förändring av webbplatsens kod. Det är lätt hänt att tidigare korrekt kod går sönder. Det kan till exempel hända när ni uppdaterar ett tilläggsprogram, när ni infogar en videospelare i ett blogginlägg eller när någon gör ett inlägg i ett kommentarssystem.
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
  • Använd HTML5. HTML version 5 är den senaste versionen och har bra stöd i de flesta verktyg.
  • Använd inte XHTML om det inte finns synnerliga skäl till detta. Se blogginlägget HTML eller XHTML?
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad