Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 3.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav 2.5.2 (A) R161 Gör det möjligt att ångra klick
  • Ge i första hand användaren möjlighet att ångra åtgärden innan nedtryckningen upphör (up-eventet).
  • Ge i andra hand användaren möjlighet att ångra sig efter up-eventet.
  • Koppla bara i undantagsfall aktivering till nedtryckning av knappen eller skärmen (down-eventet).
DOS-krav 2.1.2 (A) R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
  • Testa alla webbplatser och applikationer utan mus och utan pekskärm, och se till att det går att använda alla funktioner som behövs.
DOS-krav 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
  • Utför bara förändringar (till exempel öppning av fönster eller förändring av värde) när användaren har anledning att förvänta sig dem.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista