Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav 2.5.2 (A) R161 Gör det möjligt att ångra klick
  • Ge i första hand användaren möjlighet att ångra åtgärden innan nedtryckningen upphör (up-eventet).
  • Ge i andra hand användaren möjlighet att ångra sig efter up-eventet.
  • Koppla bara i undantagsfall aktivering till nedtryckning av knappen eller skärmen (down-eventet).
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista