Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
  • Använd bara i undantagsfall de tekniker som finns för att låsa skärmens riktning (exempelvis Screen Orientation API).
  • Se till att allt innehåll presenteras oavsett skärmens riktning.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista