Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
  • Undersök vilka tillgänglighetsfunktioner ni erbjuder.
  • Säkerställ att de som har nytta av funktionerna kan nå dem.
  • Blockera inte operativsystemets tillgänglighetsfunktioner.
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
  • Ställ inte för höga krav på motorisk förmåga.
  • Gör det möjligt att avläsa aktuell inställning utan att ändra den.
  • Hjälp användaren att undvika oavsiktlig inmatning.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista