Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 3.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
  • Ta ställning till hur det som publiceras ska bevaras och hållas åtkomligt över tid, redan när ni planerar webbplatsen.
  • Om din organisation inte är en myndighet, ta reda på vilka krav och behov som finns när det gäller långsiktigt bevarande.
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
  • Följ de kriteriet som finns för bevarandeformat
  • Publicera textbaserad information som html
  • Välj rätt format för databaser, register, bilder, ljud och video
  • Skapa regler för publicering.
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
  • Kombinera olika insamlingsmetoder eftersom ingen metod är heltäckande
  • Gör insamling så ofta att information som ska bevaras inte går förlorad mellan insamlingstillfällena.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista