Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
  • Ge dokumentet ett filnamn som beskriver innehållet i dokumentet. Exempel: semesterlista-sommar-2017.pdf
  • Var försiktig med specialtecken, mellanslag och understreck i filnamn.
  • Ange vilket filformat dokumentet har.
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
  • Formulera länktext med omsorg. Användaren måste kunna förutse vad som händer vid klick på länken.
  • Låt sammanhanget och syftet med länken avgöra om den exempelvis ska placeras i brödtexten eller utanför.
  • Utforma länkar till dokument och länkar till e-post så att användaren får rätt förväntningar.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista