Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
  • Var beredd att lämna ut information som inte längre finns tillgänglig på myndighetens webbplats, såvida den inte är gallrad.
  • Publicera myndighetens arkivredovisning på den aktiva webbplatsen för att underlätta för användaren att identifiera avpublicerad information.
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
  • Kombinera olika insamlingsmetoder eftersom ingen metod är heltäckande
  • Gör insamling så ofta att information som ska bevaras inte går förlorad mellan insamlingstillfällena.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad