Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 3.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
1 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
  • Erbjud flera olika navigeringsstöd på webbplatsen.
  • Utgå från användarnas behov och webbplatsens komplexitet när ni väljer navigeringsstöd.
  • Erbjud en sökfunktion.
1 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
  • Använd nyckelord ur texten.
  • Skriv de viktigaste orden först.
  • Använd aktivt språk, gärna verb.
  • Gör inte rubrikerna längre än 5-10 ord.
1 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
  • Låt gränssnittselement ha samma utseende, funktionalitet och placering på hela webbplatsen.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad