Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
3 R12 Ge information på lättläst svenska
  • Utforma alla texter på webbplatsen så att de är begripliga för så många som möjligt i den tänkta målgruppen. Se riktlinje 10, Ge all information på begriplig svenska.
  • Klargör genom en målgruppsanalys om det finns personer med särskilda behov av lättlästa texter och hur ni bäst anpassar texterna för att nå dem. Personer som har lässvårigheter eller är otränade läsare behöver särskilt lättlästa texter, som är enkla och väl strukturerade.
  • Gör delar av webbplatsen tillgänglig på lättläst svenska om målgruppsanalysen visat att det finns behov av det.
  • Gör webbplatsens mest besökta sidor tillgängliga i lättläst form, om det finns behov av det.
  • Markera tydligt de delar av webbplatsen som finns på lättläst svenska och länka till sidans motsvarande sida på lättläst.
  • Tänk att hålla informationen på de lättlästa sidorna uppdaterad.
För myndigheter gäller att ge åtminstone följande information på lättläst svenska:
  • En kort beskrivning av vad organisationen gör.
  • Information av centralt samhällsintresse, till exempel vilka rättigheter och skyldigheter man som medborgare har inom ert verksamhetsområde.
  • Information om hur man kontaktar organisationen.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista